Szkoła

Historia szkoły sięga września roku 2002, gdy Ireneusz Tarasewicz, rozpoczynając regularne wizyty ze swoim synem w nowym obiekcie rekreacyjnym, czyli w sopockim Aquaparku, wpadł na pomysł stworzenia szkoły pływania dla niemowląt. Poprzez organizowane później aktywne weekendy i wczasy dla rodzin z niemowlętami zdobywał doświadczenie, aby wreszcie stworzyć autorski program. Ze względu na brak jakiejkolwiek literatury w tej dziedzinie jedyną podpowiedzią był film instruktażowy Roba McKay’a ze Stanów Zjednoczonych.

Pierwszy kurs został zorganizowany w styczniu 2004 roku. Były to prawdziwe początki tej formy rekreacji i nauki pływania niemowląt nie tylko w Sopocie, ale i w całym regionie. To doświadczenie szybko zostało zauważone i docenione przez rodziców, którzy bezgranicznie mu zaufali. Dzisiaj widać tego efekty – z pierwszego kursu do tej pory uczęszcza połowa kursantów. Po trzech latach systematycznej pracy dzieci te potrafią pływać pod wodą (bez rękawków!!!), wyławiać zabawki z głębokości 1m, skakać i wychodzić z wody na brzeg zupełnie samodzielnie. I jest to dla nich bardzo dobra zabawa, co widać na uśmiechniętych buziach.

Gdy pierwsi kursanci urośli na tyle, że nie można ich było nazwać niemowlętami szkoła rozszerzyła swe działania o naukę dzieci w wieku 3-4 lat, a następnie powyżej 4 lat. W obecnej chwili mamy 10 grup wiekowych (2-6 m-cy, 6-12 m-cy, 12-24 m-ce, 2-3l., 3-4l., 4-5l., 6-7-8l., 8-9-10l., pow.10l., Dorośli), każda podzielona na trzy stopnie zaawansowania (początkujący, średnio zaawansowani, zaawansowani). Poza twórcą szkoły Ireneuszem Tarasewiczem dzieci szkolą jeszcze inni instruktorzy i instruktorki.

Program stworzony przez nas ma na celu wykorzystanie wszystkich odruchów niemowlęcych związanych z wodą. Dzięki temu dziecko rosnąc nabywa nawyków, jest też świadome tego, co je czeka w wodzie. Systematycznie pobudzając odruchy tworzymy nawyki ruchowe, które dziecko wykonuje z pełną świadomością. W ten sposób poprzez naśladownictwo oraz systematyczność dochodzi się do celu. Również wykorzystując zasadę świadomości w nauce pływania niemowląt widać wyraźne efekty. Po kilku zajęciach dziecko potrafi świadomie przygotować się na czekające je zadanie (np. zanurzenie).

Nieodłączną rolę w nauce pływania niemowląt pełnią rodzice. Zwracamy uwagę jak ważny jest odpowiedni kontakt emocjonalny rodzica z niemowlęciem, jego zaangażowanie i aktywność w czasie zajęć. To w końcu oni mają cały czas kontakt z dzieckiem i są pośrednikami między instruktorem a bobasem. Jednakże w naszej szkole rola instruktora nie ogranicza się jedynie do automatycznego zadawania ćwiczeń. Nasi instruktorzy starają się osobiście nawiązać kontakt z każdym dzieckiem w grupie, poznać je i traktować indywidualnie. Możliwe to jest dzięki małej liczbie osób w grupie (do 8).

Więcej

Cykl zajęć w obecnej chwili obejmuje 15 spotkań raz w tygodniu po 30/40 min. Każdy z etapów i stopni zaawansowania ma inne cele, których realizację poświadcza sprawdzian pod koniec kursu oraz dyplom z wymienionymi posiadanymi umiejętnościami.

A oto najważniejsze cele i zadania, jakie stawiamy w pierwszym etapie uczęszczania na zajęcia (niemowlęta 2-6 m-cy – 6-12 m-cy):

  • oswojenie dziecka do nowego otoczenia i środowiska, jakim jest hala basenowa i nowe towarzystwo
  • oswojenie dziecka z wodą, pierwsze ruchy w wodzie (wykorzystanie odruchowych ruchów nóżek)
  • leżenie na brzuszku i plecach (praca wszystkich grup mięśniowych) – woda stymuluje ruch
  • oswojenie twarzy dziecka z wodą (polewanie twarzy)
  • pierwsze zanurzenia pod wodę i pierwsze zdjęcia rodzinne pod wodą

Cele kolejnego etapu to (bobasy powyżej 12 m-ca życia):

  • umiejętność wstrzymania oddechu pod wodą na ok. 5 sek.
  • samodzielne przepłynięcie od jednego rodzica do drugiego pod wodą (odl. 0,5-1,5 m)
  • umiejętność samodzielnego wślizgu do wody z brzegu basenu
  • umiejętność samodzielnego wyjścia na brzeg basenu
  • skoki do wody na nogi z niskiego brzegu (dzieci potrafiące chodzić)

Wszystkie te cele i zadania mają jeden przewodni – wdrożyć dzieci do samo ratownictwa w wieku, gdy jeszcze nie można prowadzić tej właściwej nauki pływania.

Jakich metod i środków stosujemy na naszych zajęciach?

Przede wszystkim metodę zabawową i zabawowo-naśladowczą. Jest to najprzystępniejsza i najlepiej sprawdzająca się metoda dla niemowląt i dzieci młodszych. Stosujemy też odpowiednie pomoce dydaktyczne, śpiewamy i tańczymy w wodzie. W ten sposób uczymy oglądając uśmiechnięte buzie.